Sigrid Haas - Itinerari musical de l'ànima humana

 

El 27 de gener de 2009 comença, al Centre Edith Stein, un itinerari musical aplicat a l'ànima humana. El taller està dissenyat per a totes aquelles persones que vulguin acostar-se al món de la música clàssica com a eina pel seu desenvolupament personal i espiritual. Hem parlat amb Sigrid Haas, l'encarregada d'impartir aquest taller de sis xerrades-audicions interactives per a la interiorització de la música clàssica.