"La mística és una experiència d'amor, d'unió amb Déu". Victòria Cirlot, professora de literatura i mística medieval a la Universitat Pompeu Fabra

 

Victòria Cirlot, professora de literatura i mística medieval a la Universitat Pompeu Fabra, parla amb Universitaties.net sobre l'experiència mística, un gènere literari que ens apropa a l'amor entre l'àmbit terrenal i Déu.