Pensar a la Universitat

PENSAR A LA UNIVERSITAT

image-1c2dcc0612ea63c69bb54b062c9e9da1

Escrit per:

El cristianisme sempre s’ha construit des del pensament, un pensament amb una repercussió pràctica. Pensar correctament és un dels requisits fonamentals per a poder constuir qualsevol realitat individual o social sense que trontollin els fonaments. En la seva llarga tradició, el cristianisme ha donat noms fonamentals en l’àmbit del pensament, la creació, la recerca, la reflexió, i en tota mena de disciplines.

El Centre Edith Stein, organisme de la Delegació de Pastoral Universitària de l’Arquebisbat de Barcelona, a través del portal dedicat a l’àmbit d ela cultura i la universitat, ha proposat a més de quaranta professors universitaris que pensin en veu alta sobre el paper del pensament cristià en la universitat actual i, per extensió, en la societat catalana. S’ha fet considerant que es tracta d’un col·lectiu molt divers, tant pel que fa als interessos acadèmics, com també a les formes de pensar i de sentir.

El llibre que us presentem és un recull d’algunes d’aquestes opinions. Sabem que han quedat moltes opinions en el disc dur, però el llibre no esgota la possibilitat d’anar publicant les aportacions de tots aquells que se senten amb vocació a pensar des del cristianisme o, per ser més clars, pensar a la llum del misteri de Déu expressant en Jesucrist. Pensar sobre ells mateixos, sobre la seva funció, i sobre un context canviant i considerat, en alguns casos, determinant del que es pot dir, del que es pot pensar i, especialment, del que es pot fer.

PREU DEL LLIBRE PER ENVIAMENT POSTAL: 15 euros
PREU DEL LLIBRE AL CENTRE EDITH STEIN: 10 euros