Esperant temps millors: Cartes d’Edith Stein a Roman Ingarden (1917-1921)

image-78c22cd37e16dc34b8be8171500274da

Escrit per: Cinta Espuny

Cinta Espuny ha aprofundit en una part de l’epistolari entre la filòsofa jueva, Edith Stein i el filòsof polonès, Roman Ingarden.

L’autora, que coneix la llengua original de Stein i les seves arrels alemanyes, ha pouat en les cartes que es van bescanviar, durant anys, aquests dos grans pensadors de l’escola fenomenològica, deixebles d’Edmund Husserl, coetanis de Martin Heidegger i de Karl Jaspers. Seguint les cartes tracta de composar una imatge real i creïble d’Edith Stein i de la seva rica, profunda i complexa espiritualitat. Som davant d’una obra ben travada, euridta i rigorosa, a travésde la qual el lector s’endinsa en el clima cultural, espiritual i polític del primer terç del segle XX, tan convuls per les dues guerres mundials i per la desfeta de les il·lusions de l’Aufklärung.

PREU DEL LLIBRE PER ENVIAMENT POSTAL: 15 euros
PREU DEL LLIBRE AL CENTRE EDITH STEIN: 10 euros