LA CREU ÉS EL CIM DE LA CREACIÓ, diu David Jou al sopar al C. Edith Stein

LA CREU ÉS EL CIM DE LA CREACIÓ, diu David Jou al sopar al C. Edith Stein “La Creu representa els instants més místics de tota la creació, la mística de Déu: enfonsar-se més avall, per amor. És l’extrem més llunyà de la seva experiència, extrem de dolor, d’abandonament. La creu de Jesús m’impressiona molt, és el cim de tota la creació. És prendre possessió absoluta de la seva creació. És l’extrem de la comunicació de Déu, des del no-res. Déu retirant-se construeix l’arquitectura secreta de l’amor. Crear el món des del no-res, això és la Resurrecció. Perquè la resurrecció és una nova creació des del no-res ètic. Des de l’amor a qui t’ha destruït, i l’amor suposa: reconeixement, benvolença, cooperació”. Aquestes van ser algunes de les paraules que va adreçar David Jou en el sopar-diàleg del Centre Edith Stein, celebrat a inicis de maig amb el títol: COM VISC I COM ENTENC EL RELAT DE LA RESSURRECCIÓ? QUÈ EM DIU EL TEXT SOBRE ELS RELATS DE RESURRECCIÓ? QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ EN LA MEVA VIDA QUOTIDIANA?

Les aportacions de David Jou, catedràtic de física de la matèria condensada a la Universitat Autònoma de Barcelona i poeta, les podreu llegir ben aviat, ja que el Centre Edith Stein transcriurà les seves paraules.

Des de juliol de 2014 el Centre Edith Stein ofereix mensualment un sopar mensual amb professors universitaris i persones interessades. En el sopar amb David Jou van assistir-hi 54 persones. Podeu veure una entrevista amb Jou aquí.


image-970589f96226b52aa6a622023ef391f0

image-44515e13003ee329412eabd099d51872