Una nova edició de la revista digital CREURE I SABER: té sentit “creure” en l’Església?

Què vol dir "Creure en l'Església?" Per què molts mitjans dibuixen els creients catòlics com si fossin "malalts mentals"? Necessàriament ha d'estructurar-se com s'estructura una organització social o política, l'Església? Aquestes són algunes de les preguntes que intenta respondre el 6è número de la revista Creure i Saber que edita el Col·lectiu de professors universitaris cristians amb el suport del Centre Edith Stein.


Podeu consultar la revista aquí.

image-89fe2049ddad346bf8f17a01986a49f8