CES

Centre Edith Stein

 

EVANGELII GAUDIUM, Papa Francesc:

L'anunci a la cultura implica també un anunci a les cultures professionals, científiques i acadèmiques. Es tracta de la trobada entre la fe, la raó i les ciències, que procura desenvolupar un nou discurs de la credibilitat, una original apologètica que ajudi a crear les disposicions perquè l'Evangeli sigui escoltat per tots. Quan algunes categories de la raó i de les ciències són acollides en l'anunci del missatge, aquestes mateixes categories esdevenen instruments d'evangelització; és l'aigua convertida en vi. És allò que, assumit, no només és redimit sinó que es torna instrument de l'Esperit per il·luminar i renovar el món. EG, 132.

Ja que no n'hi ha prou la preocupació del evangelitzador per arribar a cada persona, i l'Evangeli també s'anuncia a les cultures en el seu conjunt, la teologia -no només la teologia pastoral- en diàleg amb altres ciències i experiències humanes, té gran importància per pensar com fer arribar la proposta de l'Evangeli a la diversitat de contextos culturals i de destinataris. L'Església, obstinada a l'evangelització, aprecia i encoratja el carisma dels teòlegs i el seu esforç per la investigació teològica, que promou el diàleg amb el món de les cultures i de les ciències. Convoco als teòlegs a complir aquest servei com a part de la missió salvífica de l'Església. Però cal que, per a tal propòsit, portin al cor la finalitat evangelitzadora de l'Església i també de la teologia, i no s'acontentin amb una teologia d'escriptori. EG, 133.

El Centre Edith Stein és el Centre que la Delegació de Pastoral Universitària té dedicat a professors universitaris, estudiants de tercer cicle, llicenciats i professionals).

El Centre pren com a model a Edith Stein, primera doctora en filosofia a Europa, referent insubstituïble per les societats contemporànies, de recerca de Déu a través de la raó, el pensament i l’experiència. La seva trajectòria expressa la majoria de les dificultats que té el món d’avui per descobrir Déu, però també posa de manifest quines són les respostes més raonables i coherents en el procés del creure.

El Centre pretén ser un espai on generar reflexió intel·lectual sobre la cultura contemporània i el cristianisme, en el si de les universitats i de la resta de la societat. Per això, el Centre està obert i treballa amb el món de la cultura fent propostes de caire acadèmic.

En l’àmbit acadèmic, a través del procés del pensar, s’expressa el desig de veritat. I com diu Edith Stein, qui busca la Veritat, ho sàpiga o no, busca Déu. El Centre, doncs, vol estar atent a la gran quantitat de persones que busquen, i que sovint no saben com s’expressa la seva recerca personal. Vol oferir propostes per al desvetllament i desenvolupament de l’espiritualitat cristiana.


OBJECTIUS DEL CENTRE EDITH STEIN:

Comunicar i transmetre l’experiència cristiana en l’àmbit universitari

OBJECTIU 1. Anunciar l’Evangeli i inculturitzar-lo en l’entorn acadèmic, universitari i cultural, les zones perifèriques. Impulsar espais d’anunci de l’Evangeli i de formació a la universitat, en diàleg amb les ciències i la cultura.

EVANGELII GAUDIUM, Papa Francesc

"Les universitats són un àmbit privilegiat per pensar i desenvolupar aquest propòsit evangelitzador d'una manera interdisciplinari i integrador. És imperiosa la necessitat d'evangelitzar les cultures per inculturar l'Evangeli. Als països de tradició catòlica es tractarà d'acompanyar, cuidar i enfortir la riquesa que ja existeix Intentar expressar les veritats de sempre en un llenguatge que permeti advertir el seu permanent novetat. "

OBJECTIU 2. Portar, a la vida acadèmica, una realitat d’Església i del cristianisme, que no apareix mai en els àmbits acadèmics. Aconseguir una visibilitat i credibilitat del missatge de l’Evangeli i de l’Església en la vida acadèmica, universitària i cultural. I això, amb la realització de Jornades conjuntes, per àmbits acadèmics, entre les Universitats i la Delegació de Universitats, per tal de fer emergir continguts explícits d’aportació de l’Església i els cristians que són absents en els plans d’estudi. Integrar el contingut en la vida acadèmica de les universitats. Publicació dels continguts en revistes acadèmiques.

EVANGELII GAUDIUM, Papa Francesc

"L'evangelització està essencialment connectada amb la proclamació de l'Evangeli als qui no coneixen Jesucrist o sempre ho han rebutjat. Cal passar “d'una pastoral de mera conservació a una pastoral decididament missionera”. Tots som convidats a acceptar aquesta crida: sortir de la mateixa comoditat i atrevir-se a arribar a totes les perifèries que necessiten la llum de l'Evangeli. L'Església a sortida és la comunitat de deixebles missioners que primerejen, que s'involucren, que acompanyen, que fructifiquen i festegen. Constituïm-nos en totes les regions de la terra en un «estat permanent de missió".

OBJECTIU 3. Treballar per l’eclesialitat, ajudar a sentir-se membres de l’Església en general, i de l’Església de Barcelona. Ajudar a crear vincles i sentit de comunitat entre les diferents realitats d’Església que actuen en l’àmbit universitari. Crear xarxa comporta generar complicitats i empatia, assumint que cadascú té una identitat diferenciada i una vocació pròpia, però amb voluntat de crear sinergies.

EVANGELII GAUDIUM, Papa Francesc

Els cristians insistim en la nostra proposta de reconèixer l'altre, de curar les ferides, de construir ponts, d'estrènyer llaços i d'ajudar-nos a «portar les càrregues».

Cercar formes de diàleg pastoral amb el desig d'escoltar a tots i no només a alguns que els acariciïn les orelles. L'objectiu d'aquests processos participatius no serà principalment l'organització eclesial sinó el somni missioner d'arribar a tots".

OBJECTIU 4. Oferir espais i situacions que afavoreixin la receptivitat a l’experiència de Déu.

EVANGELII GAUDIUM, Papa Francesc

L'Església «en sortida» és una Església amb les portes obertes. Això requereix imaginar espais de pregària i de comunió amb característiques noves, més atractives i significatives per als habitants urbans. L'Evangeli ens convida sempre a córrer el risc de la trobada amb la cara de l'altre, amb la seva presència física que interpel·la, amb el seu dolor i els seus reclams, amb la seva alegria que encomana en un constant cos a cos. El servei de la caritat és també una dimensió constitutiva de la missió de l'Església i expressió irrenunciable de la seva pròpia essència.

OBJECTIU 5. Acompanyar els processos de recerca espiritual i d’iniciació a la fe.

EVANGELII GAUDIUM, Papa Francesc

Avui se'ns planteja el repte de respondre adequadament a la set de Déu de molta gent, perquè no busquin apagar en propostes alienants o en un Jesucrist sense carn i sense compromís amb l'altre. Si no troben en l'Església una espiritualitat que els curi, els alliberi, els ompli de vida i de pau al mateix temps que els convoqui a la comunió solidària i a la fecunditat missionera, acabaran enganyats per propostes que no humanitzen. En les nostres societats creix l'estima per diverses formes de «espiritualitat del benestar» sense comunitat, per una «teologia de la prosperitat» sense compromisos fraterns o per experiències subjectives sense rostres, que es redueixen a una recerca interior immanentista. Un desafiament important és mostrar que la solució mai consistirà a escapar d'una relació personal i compromesa amb Déu que al mateix temps ens comprometi amb els altres.

Contacte

Centre Edith Stein
c/ Valencia, 244, 3r pis
Barcelona 08007
93.487.63.63
cedithstein@gmail.com

image-4de09465780e7158239a2dd7071fbec5