CCU

És el Centre d’Acollida que la Delegació de Pastoral Universitària té dedicat als estudiants universitaris vinculats a grups o al mateix centre.

Vol ser un espai de referència, un lloc de trobada dels estudiants cristians de Barcelona. Per això, hi ha habilitades múltiples sales on grups d’estudiants es reuneixen amb la periodicitat que consideren oportuna.

Línies d’acció

El Centre proposa una sèrie d’activitats que giren entorn quatre eixos:

  • Aprofundiment en el coneixement de la Bíblia, la tradició de l’església i la teologia: el CCU fa una clara aposta per la formació cristiana dels universitaris ofertant cursos d’introducció i aprofundiment en les disciplines bíbliques i teològiques.
  • Testimoniatge: el CCU convida regularment a cristians per a que comparteixin la seva experiència vital i de fe. En aquest sentit, el centre vol ser un espai de diàleg i on compartir les preguntes i les respostes a les qüestions fonamentals que a tots ens interpel·len.
  • Celebració: el CCU és un espai on celebrar la litúrgia. Per això, hi ha una capella habilitada i oberta per a tota aquella persona que ho desitgi. És un espai senzill però íntim on fer unes celebracions amb sentit i profundes.
  • Acció social: el compromís envers els més desfavorits és un tret característic del fet cristià. El CCU promou aquest compromís proposant als joves que així ho desitgin, espais i maneres de canalitzar-ho.

Tota la tasca del CCU es concreta en un equip de persones que hi treballen però resulta fonamental l’aportació de joves universitaris i postuniversitaris que decideixen la tendència a seguir del centre.

El Centre Cristià dels Universitaris és un espai obert, d’acollida de tots els joves que es construeix amb l’aportació de cadascun d’ells.

 

Contacte

Centre Cristià dels Universitaris
c/Villarroel, 81, baixos
Barcelona 08011
Tel. 93.323.33.68
ccu@dpuniversitaria.org

image-be77465586345e19e551d5a2cd813d72