Cerca

Paràbola. Disponibilitat. Refús a la salvació