Cerca

Fets dels apòstols. Esperit Sant. Baptisme. Dirigents hel·lenistes. Samaritans.