Cerca

Ensenyament de Jesús. Rebuig d'Israel. Paràbola. Isaïes