Cerca

Apocalipsi. Joan a Patmos. Persecució cristians. Visió del Fill de l'Home. Vocació profètica